Raport de expertiza contabila pentru acordarea de Granturi Horeca

Raport de expertiză contabilă extrajudiciară pentru certificarea și asumarea bazei de calcul al ajutorului ce urmează să fie acordat în baza OUG nr. 224/2020 întreprinderilor din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19.

Solicita oferta

Raport de audit pentru
acordarea de Granturi Horeca

Raportului de audit privind baza de calcul a ajutorului de stat ce se acordă sub forma
unor granturi în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020

Solicita Oferta
“Baza de calcul al ajutorului, calculată conform prevederilor alin. (2), este certificată şi asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, selectat/selectată şi remunerat/remunerată de către aplicant, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată şi remunerat/remunerată de către aplicant” (Art.2 (3)- OUG 224/2020).”