Tarif proiecte cu o valoare intre 100 000 Euro si 200 000 Euro

Profesional Audit

Servicii de Audit Financiar - Masura 3

OFERTA SERVICII AUDIT FINANCIAR OBLIGATORIU PENTRU PROIECTELE DEPUSE ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURA DE IMPLEMENTARE A MĂSURII “GRANTURI PENTRU INVESTIȚII ACORDATE IMM-URILOR” DIN CADRUL SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT INSTITUITĂ PRIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 130 DIN 31 IULIE 2020 PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU ACORDAREA DE SPRIJIN FINANCIAR DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, AFERENTE PROGRAMULUI OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, ÎN CONTEXTUL CRIZEI PROVOCATE DE COVID-19, CU COMPLETĂRILE ȘI MODIFICĂRILE ULTERIOARE, IN VALOARE DE 8500 DE LEI, LA CARE SE ADAUGA TVA.

Achizitioneaza

Tarif proiecte cu o valoare peste 200 000 Euro

Profesional Audit

Servicii de Audit Financiar - Masura 3

OFERTA SERVICII AUDIT FINANCIAR OBLIGATORIU PENTRU PROIECTELE DEPUSE ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURA DE IMPLEMENTARE A MĂSURII “GRANTURI PENTRU INVESTIȚII ACORDATE IMM-URILOR” DIN CADRUL SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT INSTITUITĂ PRIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 130 DIN 31 IULIE 2020 PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU ACORDAREA DE SPRIJIN FINANCIAR DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, AFERENTE PROGRAMULUI OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, ÎN CONTEXTUL CRIZEI PROVOCATE DE COVID-19, CU COMPLETĂRILE ȘI MODIFICĂRILE ULTERIOARE, IN VALOARE DE 10000 DE LEI, LA CARE SE ADAUGA TVA.

Achizitioneaza