Referinte

Ministerul Finantelor Publice
Camera Auditorilor Financiari din Romania
Camera Consultantilor Fiscali
Lista persoanelor juridice care pot audita fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori conform Protocolului incheiat intre Ministerul Fondurilor Europene (MFE) si Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR)
Lista auditorilor financiari, persoane juridice, care pot efectua activitate de audit financiar la entitatile din piata de capital, reglementate si supravegheate de ASF
Tabelul firmelor şi auditorilor acreditaţi de FRF
Transparenta